Medicatieveiligheid in de tandheelkunde

Medicatieveiligheid in de tandheelkunde

De applicatie kent de volgende functionaliteiten

Onze software bevat functionaliteiten voor de tandheelkundige professional en voor de patiënt. Het patiëntendeel is te bereiken via mijnmedicijn.nl. Klik op onderstaande buttons om de verschillende functionaliteiten te bekijken.

voor de tandheelkundige professional
voor de patiënt
 • Anamnese
 • Elektronische gezondheidsvragenlijst die het medisch risico weergeeft door middel van de ASA score, volledig digitaal.
 • Elektronisch voorschrijfsysteem (EVS)
 • Elektronisch voorschrijven van recepten met een actuele medicatielijst van de patiënt, controle op contra-indicaties, overdosering, allergieën en interacties.
 • Medisch overzicht
 • U kunt hier een overzicht zien van de geneesmiddelen, aandoeningen en allergieën van de specifieke patiënt. Het medicijngebruik is geordend op actueel en historisch gebruik.
 • Geneesmiddelennaslagfunctie
 • Farmacotherapeutisch Kompas direct bereikbaar.
 • Medisch tandheelkundige interactie (MTI) checker
 • De zorgverlener kan het effect van de voorgeschiedenis, anamnese en het medicijngebruik van de patiënt op de tandheelkundige behandeling en orale gezondheid checken.
  - Effect medicijnen op mondzorg
  - Effect indicaties op mondzorg
 • Medicijngebruik, aandoeningen en allergieën makkelijk actueel te houden
 • De patiënt kan, na uw uitnodiging, de informatie zelf thuis invullen, met al de gegevens makkelijk bij de hand. Bovendien kunnen ze met behulp van onze app de gegevens in de wachtkamer ook nog in- of aanvullen. De gegevens komen op beide manieren direct in de juiste patiëntenkaart te staan.

De MTI-scanner: een EPD-geïntegreerde kwaliteits- en veiligheidsmodule voor medisch tandheelkundige interacties

Door de vergrijzing zal de mondzorgverlener steeds vaker geconfronteerd worden met medisch gecompromitteerde patiënten. Zowel de lichamelijke aandoeningen als het medicijngebruik kunnen consequenties hebben voor de mondgezondheid of de tandheelkundige behandeling. In de praktijk is het vaak ondoenlijk om alle medisch tandheelkundige interacties paraat te hebben.
Om de mondzorgverlener te ondersteunen bij het leveren van veilige zorg, is er een hulpmiddel ontwikkeld. De medisch tandheelkundige interacties-scanner ondersteunt zowel patiënt als mondzorgverlener bij het afnemen van de medische anamnese en koppelt de daarbij verkregen informatie aan beschikbare literatuur. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorgverlener te voorzien van patiënt-specifieke aanbevelingen over potentiële medicatiebijwerkingen, intraorale manifestaties van lichamelijke aandoeningen en het voorkomen van acute situaties.


Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Jaargang 126 - editie 1 - Januari 2019